Garantia produselor

Global Solutions SRL asigura garantia produselor vandute prin intermediul propriului departament service sau prin centre service ale partenerilor. Consulta pagina Service externalizat pentru detalii.

Pentru păstrarea garanţiei vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:

 • Urmăriţi cu stricteţe modul de utilizare al produsului înscris în manualul de utilizare al calculatorului. - Nu îndepărtaţi  eticheta cu numărul de serie al produsului - Nu faceţi nici o modificare nepermisă asupra produsului. - Nu forţaţi depăşirea parametrilor produselor în scopul depăşirii performanţelor. Nu faceţi modificări hardware asupra sistemului şi nu înlăturaţi  sigiliul aplicat de firmă.
 • Produsul livrat are in componenţă subansamble electronice şi mecanice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor  de manipulare, transport, depozitare, punere în funcţiune, exploatare, întreţinere şi reparaţii prevăzute în documentaţia  tehnică sau în manualul de utilizare precum şi a următoarelor condiţii tehnice generale de instalare şi utilizare:
  • tensiunea de alimentare: 220V+10-15%, obligatoriu prize cu împământare!;
  • Tensiunea măsurată între carcasa echipamentului şi nulul prizei de alimentare (cu aparatul pornit) să nu depăşească 1V!;
  • Frecvenţa reţelei: 50Hz+/-2%!;  Temperatura: 10-35 grC;
  • Umiditate: 65% fară condensare;
  • Presiunea atmosferică: 84-107kPa!;
  • Mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi vibraţii!; 
  • Conectarea între ele a echipamentelor este permisă doar cu acestea deconectate de la reţeaua de alimentare.


Condiţii de garanţie:

 • Produsele beneficiază de garanţie în conformitate cu legislaţia română in vigoare (Ordonanta nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor si Legea comertului electronic nr. 365 din 7 iunie 2002).  
 • Termenul de garanţie este cel înscris în certificatul de garanţie.
 • SC Global Solutions SRL asigură garanţie pentru toate produsele comercializate, cu excepţia materialelor consumabile (riboane, capete matriciale, capete pentru imprimante cu jet de cerneală, rezerve şi cartuşe de cerneală, toner, developer, cilindru copiator, cabluri de orice fel şi dischete sau CD-uri de instalare).


Achiziţionarea oricăror componente de la firma noastră nu asigură compatibilitatea cu sistemul cumpărătorului, orice reclamaţie în acest sens fiind nefondată. Rugăm insistent să se testeze la unul dintre punctele noastre autorizate, pe sistemul cumpărătorului, orice componentă cumparată de la dlx.ro . De asemenea, marfa adusă la comandă, care nu se află pe oferta noastră curentă, nu se înlocuieşte în caz de comandă greşită sau de incompatibilitate.

La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentaţi în ambalajul original, cu documentaţia tehnică ce a fost livrată, ca şi cu eventualele accesorii (drivere, cabluri), însoţit de cerificatul de garanţie în  original, factura în original sau copie şi de o menţionare scrisă a defectului constatat. Lipsa unuia dintre elementele menţionate determină imposibilitatea  noastră de a asigura garanţia. De asemenea se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu  vor avea etichetele sau sigiliile de garanţie intacte, sau pentru acele produse care vor avea defecte fizice vizibile.

Condiţii specifice:

În afară de condiţiile generale mai sus menţionate, produsele trebuie să îndeplineasca următoarele condiţii specifice pe tip de produs, nerespectarea acestora ducând la pierderea garanţiei:

 • Monitoare: vor fi livrate în ambalajul original sau ambalaj de monitor corespunzător.
 • Monitoare LCD/TFT: Monitoarele LCD respectă condiţiile de garanţie impuse de fiecare producător referitor la pixelii defecţi. Un număr de 3 pixeli albi, 3 negri, sau un total de 5 pixeli nefuncţionali este considerat în parametrii normali de funcţionare.
 • Boxe: vor fi livrate în ambalaj original şi în set complet (chiar dacă defectul se prezintă la una din componentele setului).
 • Plăci de bază: vor fi livrate însoţite obligatoriu de accesorii (placuţă pt. conexiunile I/O, cabluri, manual şi CD cu drivere de instalare). Nu trebuie să prezinte chipset ars sau să aibă piese lipsă. Să nu aibă mufele IDE sau orice altă componentă ruptă sau crăpată.
 • Procesoare: nu trebuie sa aibă pini îndoiţi, pastila de siliciu să nu fie arsă sau ciobită. Să nu prezinte urme de arsuri pe suportul de textolit. Lipsa sau deteriorarea parţială a suporţilor de  cauciuc pentru cooler de pe procesoarele AMD anulează acordarea garanţiei. Seria să nu fie îngălbenită, topită, dezlipită.
 • HDD: totaliatatea seriilor de producător şi furnizor să fie intacte; în cazul HDD Seagate, numărul serial de pe partea laterală trebuie să fie intact; să nu aibă componente electronice arse; să nu aibă mufa IDE sau cea de alimentare crăpată!!!
 • Unităţi optice: să nu aibă trapa blocată în poziţia deschis. Spargerea CD-urilor în interiorul unităţilor CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW etc. duce la pierderea garanţiei acestora!
 • Carcase: garanţia se referă exclusiv la sursa de alimentare a carcasei, aceasta se va trimite separat dacă e cazul.
 • Imprimante: Folosirea cartuşelor reîncărcate duce la pierderea garanţiei. Pentru imprimante este obligatorie: - folosirea consumabilelor originale - utilizarea unei hârtii cu caracteristicile recomandate în  manualul de utilizare al imprimantei. Foarte important: ribboanele, cartuşele, capetele pt. imprimantele jet, tonnerul, developerul şi cilindrul copiator livrate odată cu imprimanta sunt considerate consumabile şi nu fac obiectul acestei garanţii.
 • Notebook-uri: vor fi livrate cu toate accesoriile şi geanta originală.
 • Software: Garanţia pe care o acordăm pachetelor software se referă exclusiv la integritatea programelor puse la dispoziţie de producător pe mediul de stocare. Perioada de garanţie este de o lună de la data cumpărării produsului. Modificările de configurare şi utilizarea incorectă a produselor software exonerează vânzătorul de orice răspundere. Utilizarea pachetelor software în afara scopurilor pentru care au fost pregătite nu poate implica responsabilitatea vânzătorului, dar poate implica responsabilitatea cumpărătorului, în cazul în care nu respectă prevederile legale în vigoare.

 
Garanţia se acordă numai clienţilor şi revânzătorilor noştri, dlx.ro nefiind în nici un caz răspunzatoare în faţa terţilor care vor fi achiziţionat produsele comercializate de noi prin aceştia.

Garanţia nu se acordă produselor, părţilor de produs sau componentelor care, în opinia specialiştilor noştri motivată în scris, s-au defectat datorită instalării improprii, manipulării necorespunzătoare, folosirii neconforme cu instrucţiunile sau accidentelor. Pentru a evita asemenea probleme, recomandăm ca instalarea oricărei componente cumpărate de la firma noastră să se facă într-un punct de asamblare autorizat dlx.ro

In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect (10 EUR fara TVA / ora, la cursul B.N.R. din ziua investigarii).

Vânzătorul nu va putea fi făcut răspunzător, în cazul defectării produselor livrate, pentru pierderea informaţiilor sau  datelor şi pentru orice alt prejudiciu pe care beneficiarul l-ar putea suferi ca urmare a acestor defecţiuni, obligaţia vânzătorului fiind numai de a repara sau înlocui produsele defecte. Prin urmare, insistăm asupra necesităţii salvării  prealabile a tuturor datelor pasibile a fi pierdute, orice reclamaţii ulterioare considerându-se a fi nefondate.

Departamentul tehnic va soluţiona orice problemă de service în garanţie în termen de 7-20 zile lucrătoare de la recepţia  echipamentelor. În cazul în care, datorită unor probleme de aprovizionare, nu se vor putea înlocui echipamentele defecte în perioada de 5 zile de la data recepţiei, se va prelungi perioada de garanţie cu numărul de zile cât respectivele bunuri nu vor putea fi utilizate de beneficiari. Dacă, pe parcursul unei perioade echivalente cu 10% din perioada de garanţie, echipamentele nu pot fi depanate sau înlocuite, cumpărătorul poate solicita contravaloarea acestora sau alte produse la valoarea actualizată a componentelor care nu se pot înlocui (valoarea actualizată reprezintă valoarea produsului în momentul aducerii în garanţie).

Toate precizările mai sus menţionate se completează cu prevederile Ordonantei nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor si Legea comertului electronic nr. 365 din 7 iunie 2002 şi vor fi considerate ca acceptate de părţi prin semnarea prezentului document. Orice culpă a unei parţi va conduce la anularea în întregime a obligaţiilor celeilalte. De aceea vă rugăm să solicitaţi personalului nostru toate informaţiile şi lămuririle care v-ar putea  fi utile in derularea unei colaborări profitabile pentru ambele părţi.

Pastrati certificatul de garanţie si factura de cumpărare !

 • Ultima actualizare a fost realizată Duminică, 25 Noiembrie 2018 la 21:55:29